Volum 36  Núm. 3  2024
Editorials
Juliol de 2018
Jornada de gestió AIFiCC-CAMFiC Moments de crisis, moments d´oportunitats

Antoni Sisó Almirall.

Resum

Les primeres paraules són d’agraïment, de benvinguda i d’enhorabona a l’honorable consellera de Salut Sra. Alba Vergés, però també d’ànim per haver acceptat el repte que representa assumir el Departament Salut. I també paraules de record i reconeixement pel Conseller Antoni Comín, amb qui hem compartit debat, reflexió i estratègia sanitària pel nostre país. Som en moments de crisis. Una crisi manifesta perdiversos indicadors.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss3/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up