Volum 36  Núm. 3  2022
Articles de revisió
Setembre de 2018
Una aproximació a les barreres percebudes en la implementació de models d´atenció a la cronicitat complexa des de l´atenció primària

Carles Blay Pueyo, Esther Limón Limón Ramírez, Joan Carles Contel Segura, Lluís Esteve Balagué, Remedios Martin Alvarez, Emili Burdoy Joaquín.

Resum

En la sèrie d’articles publicats als darrers números del Butlletí s’ha dut a terme una actualització del marc conceptual relacionat amb la cronicitat complexa, la fragilitat i la malaltia crònica avançada1-3.

El darrer article de la nissaga pretén reflexionar sobre què han suposat les estratègies d’atenció a les persones amb necessitats complexes, les dificultats percebudes pels professionals de l’atenció primària per implementar-les i les oportunitats que s’obren a l’horitzó.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up