Volum 36  Núm. 5  2021
Editorials
Desembre de 2018
A residència, com a casa?

Grup Atdom de la CAMFiC, Grup Atenció a la Gent Gran de l´AIFiCC.

Resum

Quan les persones envelleixen, augmenta la prevalença de multimorbiditat i de discapacitat1. És aleshores quan l’accessibilitat i les condicions del domicili, a més a més de la capacitat d’autocura i de cura del seu entorn cuidador, esdevenen rellevants per poder continuar vivint al seu domicili.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up