Volum 36  Núm. 5  2021
Treballs Originals
Desembre de 2018
Associació del catastrofisme i les actituds del pacient amb la severitat i les repercussions funcionals del dolor en pacients amb dolor crònic i depressió

Enric Aragonès, Concepció Rambla Vidal, Sílvia Lázaro Ramos, Germán López-Cortacans, Catarina Tomé Pires, Elisabet Sánchez Rodríguez.

Resum

Objectiu:
.
Examinar com el pensament catastròfic i altres creences davant el dolor determinen la presència de dolor sever i de repercussió funcional severa en pacients amb dolor crònic musculoesquelètic i depressió.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up