Volum 36  Núm. 5  2024
Articles de revisió
Desembre de 2018
Efectes de la privació del son sobre l´obesitat i la diabetis

Cristina García Serrano, Jesús Pujol Salud, Lídia Aran Solé.

Resum

El son és un procés de restauració que juga un paper important en l´equilibri de la salut psicològica, emocional i física. Disposem avui dia d’evidència de qualitat suficient per afirmar que no dormir prou pot associar-se a efectes adversos per a la salut, com l´obesitat, la diabetis tipus 2, la hipertensió i les malalties cardiovasculars. La reducció de la durada del son i la qualitat del son són cada vegada més freqüents en la societat moderna i probablement estan vinculats a canvis en l´entorn socioeconòmic i l´estil de vida.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up