Volum 36  Núm. 5  2021
Articles especials
Desembre de 2018
La salut s´hereta: l´ús de serveis sanitaris de les nenes i els nens de Catalunya depén del nivell socio-econòmic dels seus progenitors

Anna García-Altés.

Resum

La preocupació per les desigualtats en salut ha estat un tema recurrent en els sistemes sanitaris europeus des dels anys vuitanta, tot i que la crisi recent n’ha revifat l’interès. Un estudi recent ha mostrat l’existència de desigualtats socio-econòmiques importants en l’estat de salut i en l’ús de serveis sanitaris en la població de Catalunya. L’objectiu d’aquest article és presentar els resultats referits a la població menor de 15 anys. Els resultats són molt cridaners: l’estat de salut dels infants es veu profundament afectat pel nivell socioeconòmic dels seus pares. Per respondre a aquesta situació, es requereixen noves polítiques de salut i d’altres àmbits, com l’educació, prioritzant especialment aquelles intervencions que tenen impacte en els primers anys de vida i en els grups més desafavorits.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/7

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up