Volum 37  Núm. 2  2023
Varis
Juny de 2019
La MPOC: Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Grup de respiratori de la CAMFiC.

Resum

La MPOC, a vegades també coneguda com BRONQUITIS CRÒNICAn es caracteritza per una limitació del pas de l’aire pels pulmons, deguda a una inflamació a l’interior dels bronquis provocada per la inhalació de partícules nocives, especialment el TABAC.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss2/15

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up