Volum 37  Núm. 2  2021
Treballs Originals
Maig de 2019
Presència de les societats médiques catalanes a les xarxes socials. Anàlisi de tendències de 2014 a 2017

Mireia Sans, Adriana Bataller-Bassols, Albert Casasa, Jenaro A. Fernández-Valencia Laborde.

Resum

Antecedents. Les societats mèdiques poden obtenir molts avantatges potencials de la seva presència a les xarxes socials. No obstant això, el seu ús al nostre país segueix essent escàs.

L’objectiu fou a avaluar la presència a les xarxes socials de les societats mèdiques des de finals de 2014 i la seva evolució després de 3 anys a Catalunya.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up