Volum 37  Núm. 2  2020
Casos clínics
Maig de 2019
Pacient amb omàlgia al servei d´urgències a propòsit d´un cas per reforçar l´accessibilitat de l´ecografia a urgències i a l´atenció primària

Jèssica López Regal, Antonio Nieto Maclino.

Resum

El dolor d’espatlla és un motiu de consulta freqüent. L’exploració física pot donar una orientació diagnòstica inicial, que de vegades cal completar amb una prova d’imatge. En l’omàlgia no traumàtica, l’ecografia és la prova inicial més cost-efectiva, es pot realitzar al lloc d’assistència i ser practicada per un clínic (el concepte ‘point of care’) amb una mínima formació; és accessible i ràpida de fer a atenció primària, i no comporta radiacions ionitzants.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up