Volum 37  Núm. 2  2023
Casos clínics
Maig de 2019
Febre, tos i mocs. Una altra vegada?

Núria Alcubilla Mejías, Josep M. Cots Yago.

Resum

L’abscés pulmonar és una malaltia supurativa parenquimatosa deguda a una infecció, a la majoria dels casos, polimicrobiana, on existeix inflamació, necrosi i cavitació. Sol aparèixer com a complicació d’una pneumònia broncoaspirativa i es una entitat que s’ha de tenir present davant de quadres infecciosos de vies respiratòries baixes acompanyats de símptomes inespecífics que poden arribar a durar setmanes o mesos. Degut al seu caràcter insidiós, pot convertir-se en un gran repte diagnòstic. Presentem el cas d’una dona de 28 anys que va acudir a la nostra consulta amb simptomatologia respiratòria.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up