Volum 37  Núm. 3  2024
Treballs Originals
Setembre de 2019
Exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica segons el record del pacient. Estudi APMPOC

Eulalia Borrell Thio, Laura Muñoz Ortiz, Pere Toran Montserrat, Mar Rodríguez Alvarez, Mònica Monteagudo Zaragoza, Xavier Mezquiriz Ferrero, Guillem Pera, Sandra Maneus Quintela, Magalí Urrea Vegas.

Resum

Introducció. Malgrat la seva importància, coneixem poques coses de les exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), sobretot les que fan referència als pacients menys greus. En el diagnòstic de la malaltia, s’observa manca d’espirometria en el 30-60% dels pacients. L’objectiu fou conèixer la incidència d’exacerbacions d’MPOC segons el record del pacient en atenció primària i conèixer el percentatge de pacients diagnosticats d’MPOC sense espirometria en l’atenció primària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss3/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up