Volum 37  Núm. 3  2020
Varis
Setembre de 2019
Sífilis

Elena Artal Traveria, Raquel García Trigo, Dolors Fernàndez Campi, Carme Roca Saumell.

Resum

La sífilis és una infecció de transmissió sexual que pot causar problemes greus de salut si no es tracta.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss3/13

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up