Volum 37  Núm. 3  2020
Casos clínics
Setembre de 2019
Uretritis per Neisseria Meningitidis

Elena Artal Traveria, Carme Roca Saumell.

Resum

Les infeccions de transmissió sexual representen un problema de salut pública rellevant molt freqüent en el nostre entorn, amb una incidència que va en augment i que poden cursar sense símptomes.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss3/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up