Volum 37  Núm. 3  2020
Casos clínics
Setembre de 2019
Malformació quística pulmonar a l´adult

Raquel Pinto Rodríguez, Montserrat Martínez Fernández.

Resum

La malformació adenomatoide quística (MAQ) és una malformació congènita del pulmó, molt poc freqüent, que generalment es diagnostica als primers anys de vida i requereix sempre de cirugia per exerèsis de la lesió.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up