Volum 37  Núm. 4  2020
Editorials
Desembre de 2019
Una dècada perduda per l´AP a Catalunya

Juan José Montero Alía.

Resum

Venim del que podem anomenar una “dècada perduda” per l’Atenció Primària a conseqüència de la crisi, les retallades i el tensionament del sistema per la sobrecàrrega assistencial, a la que s’ha hagut de fer front en un entorn d’insuficiència de recursos que ha estat  especialment punyent per a l’Atenció Primària de Catalunya.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss4/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up