Volum 37  Núm. 4  2023
Treballs Originals
Desembre de 2019
Observatori de la medicina de família al Maresme: una anàlisi de la complexitat assistencial

Antoni Casanova Uclés, Juan José Montero Alía, Teresa Gros Garcia, Elena Zurilla Leonarte, Maria Bartolomé Regué, Greta Berrocal Alonso, Mª Mercè Jiménez González, Gemma Seda Gombau, Pere Toran Monserrat.

Resum

Objectiu:

Conèixer algunes particularitats del treball assistencial del metge de família que per la seva complexitat no queden descrites amb els indicadors automatitzats institucionals.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up