Volum 37  Núm. 4  2024
Casos clínics
Desembre de 2019
Síndrome de Tolosa - Hunt i nocardiosi pulmonar en un pacient immunocompetent

Purificacion Jordana Ferrando, Camilo Eduardo Castro Alvarado, Andrés Alfredo Martínez Arias, M. Carmen Ruiz Martin, Anais Degouveia Franco, Beatriz Romero González.

Resum

Es presenta el cas d’un pacient de 57 anys que va presentar-se amb una cefalea retroocular dreta de 2-3 setmanes d’evolució, constant i sense resposta a analgèsia convencional que va ser visitat a oftalmologia per una disminució del 20% de l’agudesa visual amb diplopia horitzontal que desapareixia amb la mirada monocular, amb una ressonància compatible amb la síndrome de Tolosa-Hunt.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol37/iss4/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up