Volum 38  Núm. 3  2021
Articles de revisió
Octubre de 2020
Cribatge extragenital de Chlamydia Trachomatis D-K i Neisseria Gonorrhoeae

Laura Nin Loscos, Bet Esteban Gómez, Laura Cardona Pascual, Anna Seguí Grivé, Carme Roca Saumell, Dolors Fernàndez Campi.

Resum

Introducció: El cribratge extragenital (faringe i recte) de Chlamydia trachomatis D-K (CT) i Neisseria gonorrhoeae (GC) resulta fonamental pel control de les infeccions de transmissió sexual (ITS) en el col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes (HSH). Les dones poden adquirir la infecció de la mateixa manera que ho fan els HSH, fet que ens fa plantejar si seria pertinent el cribratge femení d’aquestes infeccions a nivell extragenital.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol38/iss3/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up