Volum 39  Núm. 2  2021
Treballs Originals
Abril de 2021
Tabac, dieta i funció pulmonar

Patricia Salamanca González, Mar Sorlí Aguilar, Francisco Martín Lujan.

Resum

És ben conegut el paper perjudicial del tabaquisme en la patogènesi de les malalties respiratòries. Amb tot, existeixen altres factors de riscmodificables a tenir en compte, com són la nutrició i la dieta. Segons resultats dels nostres estudis en població fumadora, l’alteració de la funciópulmonar està directament relacionada amb l’excés de pes (obesitat central) i s’associa amb unpatró dietètic d’estil occidental i un major consumd’alcohol (especialment en dones), mentre queuna dieta de estil mediterrani tindria un efecteprotector. Aquestes dades posen de manifest lanecessitat d’un abordatge multidisciplinari deltabaquisme i la patologia pulmonar. Sens dubte,deixar de fumar és la principal mesura a seguiri la recomanació fonamental pels professionalsd’atenció primària. No obstant això, altres activitats orientades a modificar hàbits alimentaris icontrolar els paràmetres d’adipositat, són alternatives que també haurien de ser considerades perpreservar la funció pulmonar i prevenir la patologia respiratòria.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up