Volum 39  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Abril de 2021
Temps de durada dels símptomes de les infeccions respiratòries més freqüents a Catalunya. Estudi Stopab

Carles Llor Vila, Ana Moragas Moreno, Carolina Bayona Faro, Josep M. Cots Yago.

Resum

Tant els clínics com els pacients necessiten tenirinformació precisa sobre el curs previst de lesinfeccions. Es va determinar la durada previstadels símptomes d’infeccions comunes de les viesrespiratòries a l’atenció primària. Pacients ambsospita de quatre infeccions principalment víriques (faringitis aguda, síndrome gripal, rinosinusitis aguda i bronquitis aguda) van ser reclutatsper metges generals a Catalunya des del generdel 2017 fins al febrer del 2020. Es van reclutar409 pacients amb informació valida procedentdels diaris de símptomes que els pacients haviend’emplenar durant 14 dies per a la grip i faringitis i28 dies per a la bronquitis aguda i la rinosinusitis.Un total de 70 pacients (17,1%) van seguir puntuant el diari de símptomes el darrer dia en llursdiaris. La durada mitjana de símptomes va ser de8,4 ± 3,9 dies a la faringitis, 9,5 ± 3,6 dies en lainfecció gripal, 14,3 ± 7,8 dies a la rinosinusitis ide 15,8 ± 7,5 dies a la bronquitis. És importantconsiderar la durada mitjana per tal de no generarfalses expectatives.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up