Volum 39  Núm. 3  2023
Treballs Originals
Juny de 2021
De la teoria a la pràctica: La construcció de la identitat professional dels residents de medicina familiar i comunitària durant els dos primers anys de residència

Rosa Monteserín, Araceli Bergillos, Juan M. Leyva.

Resum

El concepte d’identitat refereix a un procés deconstrucci en què els individu està en continuainteracci am altres individus. La residència deMedicina Familiar i Comunitària ofereix l’oportunitat per construir la identitat com futurs metges defamília. Seguint el mètode d’estudi de cas, aquestestudi ha explorat les experiències expressadespels residents en la manera de realitzar la transici d’estudiant de medicina de pre rau alsprogrames de postgrau (la residència) i les sevesexperiències com a residents en medicina defamília en els seus dos primers anys de residència. Les dades es van recollir mitjançant entrevistes semi-estructurades i grups focals durant elsanys 2017-2019 a Barcelona. Les dades van sertranscrites literalment i analitzades temàticament.Els resultats principals indiquen que la identitatdels residents ve, d’inici, construïda per les ideesprèvies, creences i valors associats dels residentsquan trien especialitat, construint-se el primer anyper oposició al context hospitalari en el que fanla major part de les rotacions, i difuminant-se elsegon, any en què els residents pràcticament nopassen per l’Atenci Primària tot i que conservenla visi holística de l’especialitat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up