Volum 39  Núm. 3  2023
Treballs Originals
Juny de 2021
Patrons de multimorbiditat en gent gran: estudi de cohorts prospectiu amb anàlisi de clústers

Marina Guisado Clavero, Albert Roso Llorach, Tomàs López Jimenez, Mariona Pons Vigués, Quintí Foguet Boreu, Concepció Violán Fors.

Resum

La multimorbiditat es defineix com la coexistència de =2 malalties cròniques, habitualment agrupa- des en patrons de malalties. No obstant, aquests patrons estan poc definits. L’objectiu d’aquest estudi va ser identificar els patrons de multimorbi- ditat en persones =65 anys de Barcelona i la seva variabilitat al llarg d’un  període de sis anys.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up