Volum 39  Núm. 3  2023
Cartes al director
Juliol de 2021
Onada de trastorns mentals durant la pandèmia de COVID-19. Algunes reflexions des d´Atenció Primària

Albert Bellvert Rios, Carles Albaladejo Blanco.

Resum

Segons l’Organització Mundial de la Salut, el 25% de la població patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Això representa el 12,5% de totes les patologies i una major freqüència que el càncer o les malalties cardiovasculars1. Malgrat això, la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 i les mesures socials que comporta (confinament, quarantena i aïllament social) faran que ben aviat aflorin moltes més seqüeles mentals que aquelles que ara imaginem.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss3/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up