Volum 39  Núm. 4  2022
Varis
Octubre de 2021
Fractures per osteoporosi: prevenció i recuperació posterior

Montserrat Romaguera.

Resum

L’os és un teixit viu que envelleix sense fer mal. Quan tenim osteoporosi, l’os es pot fracturar. Després d’una fractura, la majoria de persones es recuperen, però pot afectar l’autonomia i qualitat de vida i, fins i tot, algunes persones amb fractures greus poden morir per les complicacions.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol39/iss4/8

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up