Volum 40  Núm. 4  2023
Treballs Originals
Agost de 2022
Característiques clíniques i fragilitat dels usuaris de l’atenció domiciliària a la ciutat de Barcelona

Juan José Zamora Sánchez, José Luis del Val García, Jordi Gost Rosquellas, Marta Lestón Vázquez, Francesc Orfila Pernas, Maria Antonia Llauger Rosselló, Membres del Grup de treball.

Resum

Objectiu:

Identificar les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels usuaris de l’atenció docimiliària en Atenció Primària de Salut.

Metodologia. Estudi descriptiu transversal als equips d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol40/iss4/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up