Volum 40  Núm. 4  2024
Treballs Originals
Agost de 2022
Impacte clínic i econòmic de la no iniciació dels tractaments de prevenció primaria de malalties cardiovasculars

Maria Teresa Peñarrubia María, Alba Sánchez Viñas, Carmen Corral Partearroyo, Carmen Gallardo González, Maria Carmen Olmos Palenzuela, Rita Fernández Vergel, Juan Manuel Mendive Arbeloa, Maria Montserrat Gil Girbau, Ignacio Aznar Lou, Maria Rubio Valera.

Resum

Les malalties cardiovasculars (MCV) generenuna elevada càrrega assistencial i econòmica aCatalunya, on la no iniciació dels tractaments enprevenció primària de les MCV és d’aproximadament el 10%. Els objectius de l’estudi són estimarl’impacte econòmic de la no iniciació dels tractaments prescrits a l’AP (Atenció Primària) a migtermini i estimar el seu impacte a la mortalitat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol40/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up