Volum 41  Núm. 2  2024
Editorials
Maig de 2023
Dia Mundial de la Medicina Familiar i Comunitària, en el 2023

Antoni Sisó Almirall.

Resum

¿Quines raons indueixen les nostres joves a triarMedicina com a futura professió? Influeix la personalitat, les aptituds, o ambdues? O influeix més elcontext? Les respostes a aquestes preguntes lespodem intuir.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol41/iss2/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up