Volum 42  Núm. 1  2024
Casos clínics
Gener de 2024
Síndrome RS3PE. No tot és artrosis de les mans

Antoni Santigosa Ayala, Alba Gonzalez Ruiz, Marta Buera Potau.

Resum

Es presenta el cas d’un pacient de 77 anys que acut a consulta per poliartritis de mans, amb paràmetres inflamatoris elevats i factor reumatoide negatiu.La síndrome RS3PE és una artritis seronegativa d’afectació simètrica, inici agut i amb escassos símptomes constitucionals que comparteix característiques clíniques similars a la polimiàlgia reumàtica i l’artritis reumatoide de l’ancià, per la qual cosa és molt important realitzar un bon diagnòstic diferencial. El tractament és simptomàtic i es basa en un tractament amb dosis baixes de corticoides.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss1/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up