Volum 42  Núm. 1  2024
Varis
Març de 2024
Incontinència fecal

Arantxa Muñoz, Yolanda Ribas, Francisco Cegri, Immaculada Serra.

Resum

La incontinència fecal és la manca de controlde l’evacuació o l’escapament involuntari defemta sòlida, líquida o gasos. És més freqüenten les dones i el risc de patir-la augmenta ambl’edat

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up