Volum 42  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Març de 2024
Projecte Comunitari: "Salut mental i joves”

Sara Ribera Freixes, Francesc Casadesús Puigorol, Pilar Martínez Bertholet, Àngels Mollo Iniesta, Andrei Nanu, Arseni López Vilardell, Carme Grau Santesmases, Marta Vilalta Pérez, Raquel París García.

Resum

Després de fer el diagnòstic de salut de Cervera, i com a resultat de la priorització de les necessitats detectades, es decideix abordar la salut mental en els joves. Es fan unes dinàmiques per definir la intervenció. Es creen tres grups de treball que, sota l’objectiu comú de la millora de l’atenció dels joves amb problemes de salut mental i la millora del benestar dels joves en general, treballen de marera autònoma. El grup Treball en Xarxa proporciona el coneixement de totes les parts implicades en el sistema d’atenció a joves, i revisa com s’actua davant un jove amb problemes de salut mental segons el lloc on es detecti. S’aprova un circuit de relació entre les diferents parts del sistema. El grup Implicació de les Famílies vetlla per la millora del seguiment al CSMIJ de les famílies vulnerables. Fan un acompanyament d’alta intensitat utilitzant la teoria del vincle. 13 de les 18 famílies ateses, valoren positivament aquest acompanyament. I el grup de Lleure i Joves desenvolupa accions per conèixer les inquietuds dels joves, i crear un espai jove inclusiu i lliure d’etiquetes. Ho fa a través de qüestionaris als instituts i activitats a l’espai jove. El més important i que posem en valor d’aquest treball, és que hem aconseguit tenir un espai comú de trobada i diàleg de tots els agents que treballem en Salut Mental i Joves per poder revisar les demandes de cada moment, i establir noves necessitats i línies de treball si cal.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol42/iss1/7

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up