Volum 26  Núm. 1  2024
Casos clínics
Març de 2008
Hipoglucèmia Asimptomàtica

Patricia Diez-Cascón González, Antoni Sisó Almirall.

Resum

Dona de 64 anys que va a la consulta d’atenció primària a buscar els resultats d’una analítica de seguiment de la seva patologia de base. En aquesta analítica destaca una hipoglicèmia de 35 mg/dl.

Com a antecedents personals destaca una esclerosi múltiple diagnosticada el 1996 per criteris clínics i radiològics sense seguir tractament farmacològic i controlada pel seu neuròleg; també presenta un trastorn bipolar motiu pel qual segueix tractament amb liti, sertralina i trileptal. Actualment la pacient es troba eutímica. No refereix hàbits tòxics, antecedents familiars patològics ni tampoc altres antecedents ginecològics ni quirúrgics d’interès.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up