Volum 26  Núm. 1  2024
Varis
Març de 2008
En quin horari és millor prendre omeprazole si presentes dispèpsia funcional: matí o nit?

Roser Casals Felip, Ana María Suárez Sanjuás.

Resum

La dispèpsia, segons els criteris de Roma de l’any 19991, es defineix com qualsevol dolor o molèstia persistent o recurrent, com pot ser inflor abdominal, sacietat precoç, distensió o nàusea, localitzada en la part central superior de l’abdomen. Per pensar que es tracta de dispèpsia funcional i no orgànica ha de tenir una durada mínima de 12 setmanes durant els últims 12 mesos, amb fibrogastroscòpia digestiva alta (FGD) normal, que no s’alleugin amb la defecació i que no hi hagi canvis en el ritme deposicional.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss1/autors.aspx

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up