Volum 26  Núm. 2  2021
Articles especials
Març de 2010
Els riscos de tenir una lesió per accident de trànsit entre els pacients d’Atenció Primària

Jordi Bel Serra, Carlos Martín Cantera, Daniel Prieto Alambra, Marta Cabanas.

Resum

Les lesions per col·lisions de tràfic són prevenibles des de l’atenció primària (AP). Els professionals d’AP són clau per valorar els riscos en patologies cròniques, medicacions, ús d’alcohol i de certes substàncies psicoactives.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up