Volum 26  Núm. 2  2020
Casos clínics
Març de 2010
Lesió cutània a la mà amb extensió a la resta del cos

Núria Martínez Sánchez, Ana Lafuente Navarro.

Resum

Pacient home de 39 anys sense antecedents destacables, treballador de la construcció, que consulta per aparició d’una lesió a cara lateral de la mà dreta, que va augmentant de mida progressivament, des de fa 3 setmanes. Li produeix certa pruïja. A més, li han aparegut noves lesions similars a la resta del cos (tòrax, cames, braços, palmes, plantes...) en la darrera setmana. No ha tingut febre. No ha pres fàrmacs ni ha estat en contacte amb productes tòxics. Ens explica que té un conill com animal domèstic.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss2/autors.aspx

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up