Volum 26  Núm. 2  2020
Treballs Originals
Abril de 2010
Prevalença i registre del consum d’alcohol en Atenció Primària

Annabell Torres Rodríguez, Míriam Ceña Rodríguez-Roda, Mª Andrea Pippi, Rita Fernández Vergel, Mª Teresa Peñarrubia María, Inmaculada García Bayo.

Resum

Objectius: Quantificar el consum d´alcohol en la població entre 15 i 65 anys. Verificar el registre de consum d’alcohol en la història clínica.

Disseny: Estudi epidemiològic descriptiu transversal.

Emplaçament: Centre de Salut d’àmbit urbà. Participants: Mitjançant selecció aleatòria simple, es va obtenir una mostra de 500 pacients, dels quals es van realitzar 368 enquestes (74%), 132 pèrdues (26%).

Intervencions: Es va aplicar una enquesta telefònica camuflada sobre el consum d’alcohol realitzada de juny 2006 a gener 2007. Segons el grau de consum es va classificar als pacients en abstemis, risc moderat i risc elevat. Les variables van ser: edat, sexe, nivell d’estudis, situació laboral i estat civil. Es va verificar el registre de consum d’alcohol en els últims 2 anys.

Resultats: Es van realitzar 368 enquestes (cobertura 73,6%). El 45,1% eren homes i la mitjana d’edat de la mostra era de 40,3 anys (De: 13,8). Eren abstemis el 48,9% (38% homes i 58% dones), 47,8% presentaven risc moderat (56% i 40,6% respectivament) i 3,3% risc elevat (5,4% i 1,5% respectivament) (p< 0,0001). El registre del consum d’alcohol en la història clínica, es va realitzar en 175 pacients (47,6%). El 56,7% dels abstemis tenien registrat el consum d’alcohol, enfront del 38,1% dels de risc moderat i 50% dels de risc elevat. (p<0,002).

Conclusions: Gairebé la meitat de la població diu no consumir alcohol i el 3% són de risc elevat. Existeix un baix registre de consum d’alcohol, especialment en els de risc moderat i risc elevat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss2/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up