Volum 28  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Juliol de 2010
És possible la determinació de l’índex turmell-braç sense utilitzar mercuri? Resultats preliminars

Magdalena Bundó Vidiella, Magalí Urrea Vegas, Carmen Pérez Pérez, Laura Muñoz Ortiz, Judit Llussà Arboix, Rosa Forés Raurell.

Resum

ntroducció: La retirada dels esfigmomanòmetres de mercuri fa necessari validar altres instruments per determinar la pressió arterial a les cames i poder calcular l’Índex turmell–braç (ITB). Objectius: Conèixer la concordança entre l’ITB determinat amb un doppler i un esfigmomanòmetre de mercuri i el determinat amb un doppler i un equip OMRON model HEM-907 (posició manual). Conèixer la concordança entre l’ITB i l’Índex dit–braç (IDB), ambdós determinats amb un doppler i unesfigmomanòmetre de mercuri. Disseny: Estudi transversal descriptiu de la concordança entre dos mètodes de medició. Emplaçament: Tres centres d’atenció primària urbans de la zona del Barcelonès Nord i Maresme. Participants i intervencions: Pacients diabètics tipus 2. Es va realitzar la determinació de l’ITB amb un doppler i un esfigmomanòmetre de mercuri i amb un doppler i un equip OMRON HEM-907 (versió manual). Es va determinar també la pressió arterial sistòlica (PAS) a nivell del primer dit del peu per poder calcular l’IDB. Resultats: Es van incloure 211 pacients (421 extremitats). La concordança entre l’ITB determinat amb un esfigmomanòmetre de mercuri i el determinat amb un equip OMRON va ser bona (CCI=0,86, índex Kappa ponderat=0,68), mentre que la concordança entre l’ITB i l’IDB, ambdós determinats amb un esfigmomanòmetre de mercuri, va ser més moderada (índex Kappa ponderat=0,51). Conclusions: La determinació de l’ITB amb l’aparell OMRON model HEM-907 (posició manual) és fiable i permet fer la determinació de les PAS de manera més senzilla. L’IDB aporta una exploració molt útil en cas de calcificació de la capa mitjana arterial. Paraules Clau: peripheral arterial disease; doppler; blood pressure measurement; ankle; sensitivityand specificity.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol28/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up