Volum 28  Núm. 2  2020
Casos clínics
Juliol de 2010
Lesions nodulars a la pell de les extremitats en pacient immigrant

Núria Parals Suñé, Irene Sánchez Sánchez, Mª Teresa Jacas Vida.

Resum

La lepra és una malaltia produïda pel mycobacterium leprae bacil de Hansen que afecta fonamentalment a pell, mucoses i sistema nerviós i ulls. La primera referència escrita apareix el 600 a.C a l’Índia. Actualment la incidència anual és de 500.000 casos. La prevalença global mundial s’estima entre 0,6 i 8 milions de persones. La majoria dels casos es troben a l’Índia (68%) i al Brasil (12%). A Espanya hi ha 406 casos registrats i apareixen uns 5 nous casos a l’any . Taxa d’incidència (1/10000). En el 2008 es varen declarar 4 nous casos a Catalunya.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol28/iss2/autors.aspx

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up