Volum 29  Núm. 3  2021
Treballs Originals
Octubre de 2011
La despesa sanitària pública a Catalunya, 1995-2008: comparació amb el conjunt de les comunitats autònomes

Juan Simo Miñana.

Resum

Objectiu: Conèixer el creixement i repartiment de la despesa sanitària pública (GSP) entre 1995 i 2008 segons sectors en la sanitat pública catalana i la seva comparació amb el conjunt de les 17 comunitats autònomes (CCAA). Disseny: Estudi longitudinal retrospectiu. Participants: Les 17 comunitats autònomes. Mesurament: Es determina el repartiment del GSP català entre els seus principals sectors, el seu creixement anual i es compara amb el promig de les 17 CCAA. Es determinen i comparen també variables sociodemogràfiques com la renda i l’envelliment poblacional. Resultats: Entre 1995 i 2008, el GSP per cápita català i el seu creixement són inferiors un 2,5% i 6% respectivament al promig autonòmic. La despesa farmacèutica per càpita catalana se situa pràcticament en la mitjana autonòmica, creix un 22% menys que l’esmenatda mitjana i redueix la seva participació en la despesa un 0,502% anual. A Catalunya, el creixement de la despesa per càpita en atenció hospitalària es un 43% superior al d’atenció primària (4,193% vs. 2,922%). L’hospital augmenta un 0,566% anual la seva participació en el GSP català però l’atenció primària la redueix un 0,607%. Malgrat això, el sector hospitalari català mostra una despesa per càpita i com a part del sanitari lleugerament inferior al promig autonòmic, i l’atenció primària se situa en aquests indicadors un 10% per sobre de l’esmentat promig. Conclusions: Entre 1995 i 2008, es manté l’avantatge pressupostari relatiu de l’atenció primària catalana respecte al promig autonòmic i respecte al propi sector hospitalari català, amb una despesa farmacèutica en el promig autonòmic.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up