Volum 29  Núm. 3  2024
Articles especials
Octubre de 2011
Hipotensió ortostàtica a l’ancià. Revisió a partir d’un estudi de prevalença.

Almudena Pérez, Enriqueta Pujol Ribera, Mariano de la Figuera von Wichman, José Miguel Baena, Ernest Vinyoles Bargallo.

Resum

La hipotensió ortostàtica (HO) és un fenomen que pot ser asimptomàtic i passar desapercebut, o bé – més habitualment- donar símptomes diversos consistents en mareigs, trastorns visuals i auditius, vertigen, inestabilitat o síncope. Es defineix com a una davallada de, com a mínim, 20 mmHg en la pressió arterial sistòlica (PAS) i/o de, com a mínim, 10 mmHg en la pressió arterial diastòlica (PAD) després de passar del decúbit a la bipedestació.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up