Volum 30  Núm. 1  2019
Casos clínics
Febrer de 2012
Malestar general i debilitat generalitzada després de sobreesforç intens.

Anna Estafanell Celma, Judit Gonzàlez Farrés, Josep Maria Viaplana Mas.

Resum

La rabdomiòlisi és una síndrome clínica caracteritzada per la lesió del múscul estriat, reversible o no, que altera la membrana cel·lular i permet l’alliberació al torrent sanguini de components de l’interior cel·lular.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol30/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up