Volum 34  Núm. 4  2024
Treballs Originals
Desembre de 2016
Modificació de l’actitud dels estudiants de cinquè i sisè de medicina després de la realització de les pràctiques a l’Atenció Primària

Raquel Gayarre Aguado, Francesc Orfila Pernas, Lidia Viñas Cabrera, Eva Fuentes Camps, Mariam De la Poza Abad, M. Antonia Llauger Rossello.

Resum
Introducció:L’objectiu principal va ser avaluar l’efecte de les pràctiques a l’atenció primària en la modificació sobre els coneixements i l’actitud dels estudiants de cinquè i sisè de medicina vers l´especialitat de Medicina de Família i Comunitària. Els objectius secundaris foren descriure els coneixements i l’actitud abans i després d’aquestes pràctiques, els factors socio-demogràfics que influïen en la puntuació pre-pràctiques, la descripció del canvi i l’estudi de les variables associades.

Material i mètodes: Estudi multicèntric d’intervenció abans–després realitzat a les dues universitats de medicina de Barcelona i centres d’atenció primària on realitzaven les pràctiques. Els participants foren estudiants de cinquè i sisè de medicina (250 alumnes) que havien fet les pràctiques d’atenció primària. Mitjançant un qüestionari validat, que els alumnes respongueren voluntàriament, es mesurà coneixements i actituds vers l’atenció primària abans i després de la intervenció.

Resultats:Van respondre els dos qüestionaris 56 alumnes (22,4%). Els factors associats a pitjor puntuació en actituds abans de la intervenció foren interès pel prestigi professional, procedència rural, gènere masculí i estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en coneixements, la procedència rural. La intervenció s’associà a un increment significatiu en puntuació d’actituds, 0,26 (IC 95%: 0,15-0,37;p<0,001) i en coneixements, 0,35 (IC 95%: 0,24-0,44; p<0,001). Els factors que més positivament influïren varen ser la valoració de les pràctiques i del tutor, que els alumnes puntuaren de mitjana excel·lent.


Conclusions: Les pràctiques d’atenció primària milloren l’actitud i els coneixements dels estudiants vers l’atenció primària.


http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up