Volum 34  Núm. 4  2021
Casos clínics
Desembre de 2016
Sífilis: augmenta la incidència en els darrers anys. Apunts sobre la malaltia

Elisabet Güell Figa, Imma Castellà Dagà, Dolors Rivero Gemar.

Resum

En els darrers anys estan augmentant a Catalunya els casos de sífilis, essent més freqüent en homes que tenen sexe amb altres homes i en persones immigrades. Cal que el metge d’atenció primària reconegui les característiques epidemiològiques i clíniques de la malaltia així com demanar proves serològiques per al seu diagnòstic. En aquest cas clínic es presenta una afectació ocular de la sífilis, el qual pot esdevenir en qualsevol estadi de la malaltia. Aquesta clínica és una manifestació clínica d’una neurosífilis i requereix un maneig adequat. Per aquest motiu, davant de qualsevol pacient amb diagnòstic de sífilis i en qualsevol estadi de la malaltia cal realitzar una exploració neurològica i especial atenció oftalmològica a aquells que, a més, tenen clínica ocular.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss4/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up