Volum 35  Núm. 3  2024
Varis
Setembre de 2017
Instruccions d’ús de l’inhalador de cartutx pressuritzat (ICP) amb cambra d’inhalació

Grup de respiratori de la CAMFiC.

Resum

Què és la cambra d’inhalació?

És un dispositiu que facilita que la medicació que porta el cartutx pressuritzat penetri millor als pulmons. Per utilitzar-lo es fa la descàrrega de l’inhalador a l’interior de la cambra i després se n’inhala el contingut.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/11

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up