Volum 35  Núm. 3  2021
Treballs Originals
Setembre de 2017
Impacte de l’estrès en la síndrome metabòlica. Cinc anys de seguiment del Projecte StreX

Yolanda Ortega Vila, Enric Aragonès, Josep Lluís Piñol, Josep Basora Gallisa, Álvaro Araújo, Joan Josep Cabré Vila.

Resum

Objectiu:
Determinar el paper de l’ansietat i la depressió sobre la incidència de esdeveniments cardiovasculars en persones de Catalunya amb síndrome metabòlica en un seguiment a cinc anys i associar la incidència d’esdeveniments cardiovasculars amb el nombre com amb el tipus de criteri component de la síndrome metabòlica.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up