Volum 35  Núm. 3  2023
Varis
Setembre de 2017
Instruccions d’ús de l’Ellipta®

Grup de respiratori de la CAMFiC.

Resum

Què és el sistema Ellipta®?

És un dispositiu queconté múltiplesdosis d’un fàrmacen forma depólvores seques.En agafar airea través del’embocadurade l’inhalador,el medicamententra directamentals pulmons. S’hade guardar en llocs secs per evitar quela humitat aglomeri les partícules del fàrmac.La persona ha d’estar dreta o assegudai amb l’esquena recta per facilitar lalliure expansió del tòrax.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/22

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up