Volum 35  Núm. 3  2024
Articles de revisió
Setembre de 2017
Fragilitat

Emili Burdoy, Carles Blay, Jordi Amblàs-Novellas, Marco Inzitari.

Resum

La fragilitat és un concepte àmpliament utilitzat en l’àmbit de la medicina en general i de la geriatria en particular. Es tracta d’una entitat clínica multidimensional que es defineix com un estat de vulnerabilitat davant factors estressants, condicionada per la limitació dels mecanismes compensadors que, encara que dinàmica en el temps i potencialment modificable, situa l´individu en una situació d´alt risc de mals resultats de salut1.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up