Volum 35  Núm. 3  2020
Casos clínics
Setembre de 2017
Osteonecrosi avascular del cap de fèmur: Diagnòstic diferencial

Eva Vilaplana Morillo, Emili Marco Segarra, Anna Cruz Esteban, Neus Aguilar Mas, Pilar Carmona García.

Resum

L’osteonecrosi avascular és una malaltia derivada de la pèrdua temporal o permanent de l’aportació sanguínia als ossos, que pot donar lloc a un col·lapse. Tot i que pot passar en qualsevol os, l’osteonecrosi més comuna afecta les epífisis dels ossos llargs, com el fèmur i l’húmer. El grau d´incapacitat resultant d’aquesta osteonecrosi depèn de quina part de l´os es veu afectat, de la grandària de la seva afectació i de com pot l’os reconstruir-se de forma efectiva. Cal descartar aquesta malaltia davant de qualsevol trastorn dolorós que afecta l’engonal en un pacient de mitjana edat amb factors de risc com el cas del pacient que presentem, de 60 anys, que va ser diagnosticat d’un càncer de pròstata i que va anar a veure el seu metge de capçalera per deterioració de la marxa i símptomes de dolor pelvià que es va iniciar feia sis mesos.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss3/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up