Volum 36  Núm. 1  2023
Treballs Originals
Març de 2018
Cobertures de vacunacions antipneumocòccica de polisacàrids i conjugada en la població catalana major de 50 anys

Olga Ochoa Gondar, Angel Vila Córcoles, Immaculada Hospital, Beatriz González Lamban, Cinta de Diego, Eva Satué, Naoufal Argaz.

Resum

Introducció

Investigar les cobertures de vacunacions antipneumocòccica de polisacàrids 23-valent (VNP23) i conjugada 13-valent (VNC13) en adults de Catalunya.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up