Volum 36  Núm. 1  2023
Articles especials
Març de 2018
Desmuntant mites: els al·lèrgics a ou han d´evitar certes vacunes

Resum

L’al·lèrgia a l’ou és freqüent, al voltant del 2%,sobretot en nens. Hi ha vacunes (grip, triple viral,febre groga) que s’obtenen de cultius de cèl·lules d’embrió d’aus i per tant hipotèticament la vacunapot tenir residus de proteïna d’ou (ovoalbúmina), sovint hi ha dubtes de si aquestes vacunes espoden indicar en pacients al·lèrgics a l’ou.Tanmateix les evidències actuals indiquen que espoden administrar totes les vacunes en pacientsamb al·lèrgia a l’ou.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss1/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up