Volum 36  Núm. 3  2023
Articles especials
Setembre de 2018
Desmuntant mites: als pacients al·lèrgics al iode i marisc no se´ls pot administrar contrast iodat

Núria Moreno, Olga Esteso, Victoria Cardona, Teresa Dordal Culla, Ingrid Johanna Gil, Nora Hernández, Estrella Llamas, Gustavo Perdomo, Paula Ribó, Blanca Andrés, Ramon Lleonart Bellfill.

Resum

La potencial relació entre l’al·lèrgia al marisc, a la povidona iodada i als contrastos iodats és unacausa freqüent de consulta. Malgrat fa unes dècades es va plantejar que podrien estarassociades, en l’actualitat s’ha demostrat que noexisteix relació. No obstant això, molts pacients iprofessionals sanitaris encara es plantegen si ésnecessari evitar els contrastos iodats en pacientsamb al·lèrgia al marisc o a la povidona iodada.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss3/7

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up